Буцах
No items found.

Үйлчилгээний нөхцөл

Манай үйлчилгээг захиалж байгаад баярлалаа. Та доорх үйлчилгээний нөхцөлтөй танилцана уу.

Үйлчлүүлэгчийн үүрэг :

  • Үйлчлэгчийн ажилтнуудыг объектод саадгүй нэвтрүүлэх;
  • Гэрээний Хавсралт №2-т заасан мэдээллийг үнэн зөв бөглөх;
  • Гэрээний Хавсралт №2-т заасан мэдээллийг үйлчлэгчид хүргүүлэх;
  • Үйлчлэгчийн ажилтнуудыг объектод саадгүй нэвтрүүлэх;
  • Үйлчилгээний явцын мэдээлэлтэй танилцаж, саналаа өгөх
  • Үйлчилгээ үзүүлэхэд объектод учирч болзошгүй эвдрэл, гэмтлийн талаар үйлчлэгчид мэдээлэл өгөх;
  • Үйлчилгээг үзүүлэх явцад саад, бэрхшээл тулгарсан бол нэн даруй шийдвэрлэх.

Ерөнхий мэдээлэл

Хаяг, байршил

Таны хүсэлтийг амжилттай хүлээн авлаа. Бид таньтай удахгүй холбогдох болно.
Уучлаарай, алдаа гарлаа.

Харуул хамгаалалтын үйлчилгээ