Буцах
Оффис
x
Олон нийтийн худалдаа үйлчилгээ
x
Гэр
x

Үйлчилгээний нөхцөл

Манай үйлчилгээг захиалж байгаад баярлалаа. Та доорх үйлчилгээний нөхцөлтөй танилцана уу.

Үйлчлүүлэгчийн үүрэг :

  • Үйлчлэгчийн ажилтнуудыг объектод саадгүй нэвтрүүлэх;
  • Гэрээний Хавсралт №2-т заасан мэдээллийг үнэн зөв бөглөх;
  • Гэрээний Хавсралт №2-т заасан мэдээллийг үйлчлэгчид хүргүүлэх;
  • Үйлчлэгчийн ажилтнуудыг объектод саадгүй нэвтрүүлэх;
  • Үйлчилгээний явцын мэдээлэлтэй танилцаж, саналаа өгөх
  • Үйлчилгээ үзүүлэхэд объектод учирч болзошгүй эвдрэл, гэмтлийн талаар үйлчлэгчид мэдээлэл өгөх;
  • Үйлчилгээг үзүүлэх явцад саад, бэрхшээл тулгарсан бол нэн даруй шийдвэрлэх.

Ерөнхий мэдээлэл

Хаяг, байршил

Таны хүсэлтийг амжилттай хүлээн авлаа. Бид таньтай удахгүй холбогдох болно.
Уучлаарай, алдаа гарлаа.

Үл хөдлөх хөрөнгийн суурь хэв шинжийг бүрдүүлэх үйлчилгээ