Team member
About Us

Бид “Хөрөнгийн Менежмент“-ийн цогц үйлчилгээг дэлхийн стандартын дагуу нэвтрүүлэн ажиллаж байна.

“Рийч Пойнт” ХХК нь санхүүгийн цогц үйлчилгээ үзүүлэх “Эф Эс Си Өү” группийн санаачилга, хөрөнгө оруулалтаар 2009 онд үл хөдлөх хөрөнгийн менежментийн үйл ажиллагааг хөгжүүлэх зорилгоор үүсгэн байгуулагдаж, үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Энэ хугацаанд үйл ажиллагаагаа хуулийн дагуу явуулан ил тод, шилэн зарчмыг баримтлан ажиллаж, харилцагч, үйлчлүүлэгчдийнхээ өмнө хүлээсэн үүрэг, хариуцлагаа өндрөөр ухамсарлаж, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ тасралтгүй сайжруулах зорилт тавин ажиллаж ирлээ.

Туйлын зорилго

Хэрэглэгч, ажилтан, хувьцаа эзэмшигч харилцан үнэ цэнийг бүтээнэ.

Хэтийн зорилго

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээг системийн загварт оруулах замаар хэрэглэгчдэд аюулгүй, тав тухтай ажиллах, амьдрах орчинг бүрдүүлж, тогтвортой өсөлттэй компани байна.

Баримтлах зарчим

Нэгдмэл зорилгод захирагд,
Үүрэг хүлээснээс үр шимийг хүрт, Мэдээллээ хүртээмжтэй түгээ, Баримт нотолгоонд үндэслэ, Тасралтгүй сайжир

Үнэт зүйл

Аюулгүй, тав тухтай орчинг бүрдүүлэх ТЭНҮҮН үйлчилгээ, Бүтээмжийг нэмэгдүүлэх ОЮУНЫ БҮТЭЭЛ, Харилцан үнэ цэнэ бүтээлцэх ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУД, Зорилгод хүргэх ЦЭГЦТЭЙ СЭТГЭЛГЭЭ
Бидний бахархал

Бидний үйлчилгээ