Ээлжийн менежер /спорт цогцолбор хариуцах/

Анкет хүлээн авах хугацаа: 2023.06.23

Гүйцэтгэх үүрэг:

-Үйлчилгээний ажилтнуудын үүргийн гүйцэтгэлд хяналт тавих
-Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг дагаж мөрдүүлэх
-Үйлчилгээний стандартыг дагаж мөрдүүлэх
-Харилцагчаас ирүүлсэн санал, хүсэлтийг шийдвэрлэх
-Цэвэрлэгээний үйлчилгээний өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангуулж ажиллах

Тавигдах шаардлага:

-Хариуцлагатай
-Харилцааны ур чадвартай
-Логик сэтгэлгээтэй
-Хурдтай
-Эерэг хандлагатай

Цэвэрлэгч /спорт цогцолбор/эрэгтэй/эмэгтэй/

Анкет хүлээн авах хугацаа: 2023.06.23

Гүйцэтгэх үүрэг:

-Хариуцсан өрөө, тасалгааны цэвэрлэгээ хийж гүйцэтгэх
-АБТ-д заагдсан бусад чиг үүргүүд

Ажлын цаг:

1-р ээлж: 07:00-15:30
2-р ээлж: 15:00-23:30

Цэвэрлэгч /оффис/

Анкет хүлээн авах хугацаа: 2023.06.23

Гүйцэтгэх үүрэг:

-Хариуцсан өрөө, тасалгааны цэвэрлэгээ хийж гүйцэтгэх
-АБТ-д заагдсан бусад чиг үүргүүд

Ажлын цаг:

08:30-17:30