Улсын Хоёрдугаар Төв Эмнэлэгт шинээр нээгдэж буй "Хавдрын хими эмчилгээ"-ний тасгийн өрөөнүүдийн суурь нөхцөлийг бүрдүүлэх засварын ажилд хөрөнгө оруулж, 2023 оны 2-р сарын 7-ний өдөр тасгийн эрхлэгч Д.Солонгод хүлээлгэн өглөө.

left arrow icon
right arrow icon
left arrow icon
right arrow icon
left arrow icon
right arrow icon
left arrow icon
right arrow icon