Үл хөдлөх эд хөрөнгийн зуучлалын үйлчилгээ

Бид өөрсдийн үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлагч мэргэшсэн агентаар дамжуулан үл хөдлөх хөрөнгө зуучлах, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг түргэн шуурхай үзүүлж байна.
1

Түрээсийн зар байршуулах

2

Түрээслэгчдэд объектыг танилцуулах

3

Түрээслэгчтэй гэрээ хийх

4

Үл хөдлөх эд хөрөнгийг түрээслэгчид хүлээлгэн өгөх

5

Үл хөдлөх эд хөрөнгийг түрээслэгчээс хариуцан авах

6

Түрээсийн төлбөрийн нэхэжмлэх хүргүүлэх