Үл хөдлөх эд хөрөнгийн харуул хамгаалалтын үйлчилгээ

Бид таны эд хөрөнгийг 24/7 турш мэргэжлийн хамгаалалтаар хангах, камер, холбоо дохиоллын төхөөрөмж угсрах, суурилуулах үйлчилгээг үзүүлж байна.
1

Хяналтын камер угсрах, суурилуулах

2

Биет харуул хамгаалалтаар хангах