Үл хөдлөх эд хөрөнгийн цэвэрлэгээний үйлчилгээ

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн үнэ цэнийг хэвээр хадгалахад арчилгаа цэвэрлэгээ чухал үүрэгтэй бөгөөд бид үйлчлүүлэгчийнхээ хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлсэн дараах үйлчилгээнүүдийг үзүүлж байна. Бид чанартай цэвэрлэгээний үйчилгээгээр дамжуулан хэрэглэгчийн тав тухтай, эрүүл орчинд ажиллах, амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилготой.
1

Гадна талбайн цэвэрлэгээ

2

Нийтийн эзэмшлийн дотор талбайн цэвэрлэгээ

3

Өрөөний өдөр тутмын цэвэрлэгээ

4

Ариун цэврийн өрөөний цэвэрлэгээ

5

Их цэвэрлэгээ

6

Барилгын засварын дараах цэвэрлэгээ

7

Хангамж байршуулах үйлчилгээ

8

Нэмэлт захиалгат үйлчилгээ