Үл хөдлөх эд хөрөнгийн дижитал шийдлийн үйлчилгээ

Өөрийн цахилгаан, ус, дулааны хэрэглээний мэдээллийг хянах, төлбөр тооцоо хийх, санал хүсэлт илэрхийлэх зэрэг үйлдлүүдийг цахимаар гүйцэтгэх боломжийг бид танд санал болгож байна.
1

Програмаар дамжуулан хэрэглээний мэдээлэл дамжуулах

2

Програмаар дамжуулан санал, гомдол хүлээн авах

3

Програмаар дамжуулан засвар үйлчилгээний хүсэлт хүлээн авах

4

Програмаар дамжуулан цэвэрлэгээний үйлчилгээний хүсэлт дамжуулах

5

Програмаар дамжуулан төлбөр тооцоо хийх